NOWA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA
PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI

Zarządzanie projektami

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
INWESTYCYJNYMI W FORMULE
INWESTORA ZASTĘPCZEGO

Zapewniamy kompleksowe usługi zorientowane
na Inwestora minimalizując ryzyko inwestycyjne
oraz terminy realizacji wszystkich faz
procesu inwestycyjnego.

Zabezpieczamy interes Inwestora na kazdym,
nawet najmniejszym etapie procesu inwestycyjnego
od fazy koncepcyjnej do etapu uruchomienia budynku
pod najemców, w skali makro i mikro, od konstrukcji
po aranżacje wnętrz.Zapewniamy:

- optymalizację rozwiązań projektowych
- pełną koordynację procedur administracyjnych
- profesjonalne procedury wyboru wykonawcy
- zarządzanie, koordynację i kontrolę projektu
- budżetowanie i kontrolę kosztów
- bieżące raportowanie Inwestorowi
- najwyższą jakość i bezpieczeństwo
- odbiory na każdym etapie projektu

ESCO

REALIZACJA PROJEKTÓW
SŁUŻĄCYCH EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ

Jesteśmy firmą, która wnosi własną wiedzę i doświadczenie z realizacji kilkunastu projektów typu ESCO. Każdy z tych projektów zakończył się biznesowym sukcesem Klienta i Wykonawcy. Były to projekty zrealizowane w obiektach użyteczności publicznej, obiektach wojskowych, a także w budynkach mieszkalnych.

ESCO to model biznesowy w którym Klient, bez angażowania własnych środków finansowych uzyskuje realne oszczędności w kosztach energii. Wykonawca projektu typu ESCO, w tym wypadku BILDKONCEPT bierze na siebie ciężar przygotowania i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych służących oszczędności energii, a także zapewnia pełne finansowanie projektu.
BILDKONCEPT jest gwarantem uzyskania prognozowanych oszczędności.Zapewniamy:

- analizy energetyczne pod kątem opłacalności inwestycyjnej
- rozwiązania techniczne służące efektywności energetycznej
- biznesplany i analizy finansowe
- pozyskanie źródeł finansowania
- dostawę urządzeń i wykonawstwo instalacji technicznych
- monitoring zużycia energii i proponowanie rozwiązań naprawczych
- reprezentowanie Klienta wobec dostawcy nośników energii
- rozliczenia finansowe pomiędzy Klientem a dostawcą nośników energii
- gwarancję uzyskanych oszczędności w zużyciu energii.

O nas

Profesjonalizm, rzetelność, wiedza,
doświadczenie i niestandardowe
rozwiązania są to cechy
najlepiej oddające
BILDKONCEPT Sp. z o.o.

Kontakt

BILDKONCEPT Sp. z o.o.

Kielecka 42 lok. 14, 02-530 Warszawa
biuro@bildkoncept.pl